- - -  powrót  - - -popularyzacja wiedzy na temat dysleksji oraz określenie aktualnego stanu opieki nad uczniami z dysleksją w szkołach Trójmiasta i innych gminach województwa pomorskiego.
      W tegorocznym konkursie wzięło udział 166 szkół na wszystkich poziomach kształcenia, z tego około połowę stanowią trójmiejskie szkoły i tyleż samo szkoły z innych gmin województwa pomorskiego. Cieszy nas liczny udział szkół spoza Trójmiasta, ponieważ właśnie w tym roku rozszerzyliśmy formułę konkursu na całe województwo. Certyfikatami zostało wyróżnionych 68 szkół (w tym 37 z terenu Trójmiasta i 31 szkół z gmin poza Trójmiastem). Wśród nich najliczniejszą grupę stanowią szkoły podstawowe - 50 szkół, następnie gimnazja -12 szkół i tylko 6 szkół ponadgimnazjalnych. Lista nagrodzonych certyfikatami szkół znajdzie się na stronie internetowej PTD , http://dysleksja.univ.gda.pl
      Komisja PTD wyłoniła szkoły biorąc pod uwagę odsetek uczniów ze zdiagnozowaną dysleksją w tym objętych zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi. Niezwykle ważnym kryterium była również dostępność zajęć korekcyjno-kompensacyjnych na wszystkich poziomach kształcenia oraz prowadzenie przez szkołę działalności edukacyjnej dla nauczycieli i rodziców. Wyróżnione szkoły proponują swoim uczniom bogatą ofertę zajęć dodatkowych umożliwiając w ten sposób rozwijanie zainteresowań i odnoszenie sukcesów. Uroczystość wręczenia certyfikatów dyrektorom wyróżnionych szkół odbyła się w Ogólnokształcącym Liceum Programów Indywidualnych w Gdańsku-Oliwie przy ul. Polanki 124 w dniu 1 czerwca o godz. 13.00. W tym dniu odbyło się również "Wielkie dyktando dla nauczycieli, rodziców i uczniów", które tradycyjnie jest organizowane w OLPI z okazji Dnia Dziecka. Dyktando to jest wyrazem solidaryzowania się ludzi dorosłych z dziećmi i młodzieżą, którym ortografia polska stwarza trudności.
J.S.- - -  powrót  - - -