Patroni Przyjaciele Sponsorzy Organizatorzy Informacje Regulamin
  Regulamin III edycji konkursu "Wielkie Malowanie Ortografii" 2007

Cele konkursu

 1. Wyróżnienie Mistrzˇw Kolorowej Ortografii .
 2. Propagowanie nowoczesnej, bezstresowej metody nauki ortografii.
 3. Popularyzowanie wiedzy na temat specyficznych trudnosci w czytaniu i pisaniu
 4. Uwrazliwienie ludzi doroslych na problemy dzieci i mlodziezy z trudnosciami w pisaniu i czytaniu.
 5. Zaktywizowanie nauczycieli do rozwoju zawodowego i doskonalenia warsztatu pracy
 6. Zainspirowanie do opracowywania wlasnych projektˇw dydaktycznych na bazie "Ortofrajdy"
Adresaci konkursu
 1. Nauczyciele, rodzice, uczniowie z stwierdzona dysleksja rozwojowa.
Jury konkursu

W sklad Jury wchodza przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Pedagogicznej Biblioteki Wojewˇdzkiej w Gdansku, Pomorskiego Studia Wdrozen Dydaktycznych oraz zaproszeni goscie.

I Etap - konkurs na tekst malowanego dyktanda
II Etap - Wielkie Malowanie Ortografii - eliminacje szkolne
FINAú

I Etap - konkurs na tekst malowanego dyktanda

Moga w nim wziac udzial nauczyciele, uczniowie, rodzice.
Zadaniem uczestnikˇw jest napisanie wlasnego tekstu kolorowego dyktanda. Uczestnik moze zglosic jeden tekst z danej kategorii wiekowej:
 • dyktando na poziomie klas II-III - od 40 do 45 luk w wyrazach
 • dyktando na poziomie klas IV-VI - od 60 do 65 luk w wyrazach
 • dyktando na poziomie gimnazjum - od 90 do 120 luk w wyrazach.
Termin nadsylania prac i zgłoszenia uczestników do 20 kwietnia 2007r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewˇdzka w Gdansku
al. gen. J. Hallera 14
80-401 Gdansk Wrzeszcz
z dopiskiem: "Wielkie Malowanie Ortografii".

Kazda praca powinna byc oznaczona metryczka, zawierajaca nastepujace informacje: imie i nazwisko, adres i telefon kontaktowy.

Prace konkursowe powinny byc:
 • autorskie
 • poprawne merytorycznie
 • uprzednio nigdzie niepublikowane
 • nie moga byc przedrukiem ani opracowaniem cudzego utworu.
 • tresc dyktanda powinna byc zwiazana tematycznie z dzialalnoscia "Przyjaciˇl "Ortofrajdy" (mapa Przyjaciˇl znajduje sie na stronach internetowych organizatorˇw: www.ortofrajda.pl, www.pbw.gda.pl).

Zgloszenie pracy do konkursu oznacza, ze uczestnik zapoznal sie z regulaminem Wielkiego Malowania Ortografii i wyraza zgode na jego warunki.

II Etap - Wielkie Malowanie Ortografii - eliminacje szkolne

 1. Celem tego etapu jest wylonienie uczniˇw, ktˇrzy wezma udzial w finale
 2. Konkurs organizowany jest przez nauczycieli na terenie szkˇl, ktˇre zglosily udzial i otrzymaly potwierdzenie uczestnictwa. Dyktanda do organizacji konkursu dostepne sa na stronie internetowej http://www.ortofrajda.pl
 3. Potwierdzenie uczestnictwa otrzymuje szkola po zgloszeniu udzialu listownie lub e-mailem na adres:

  Pedagogiczna Biblioteka Wojewˇdzka w Gdansku
  80-401 Gdansk
  Wrzeszcz al. gen. J. Hallera 14, telefon kontaktowy 058 34170-87 w 105 i 106

 4. Z powodu ograniczonej liczby miejsc (80 uczestnikˇw) obowiazuje zasada przyjmowania zgloszen wg kolejnosci
 5. Szkola moze zglosic do Finalu jednego ucznia w poszczegˇlnej kategorii wiekowej.
 6. Przyjazd uczestnikˇw Finalu - na koszt wlasny.
 7. Termin zgloszen do 20 kwietnia 2007
FINAú
 1. Final konkursu odbedzie sie w podczas IV Baltyckiego Festiwalu Nauki w Pedagogicznej Bibliotece Wojewˇdzkiej w Gdansku w dniu 24.05.2007 r. o godz. 11.00
 2. W finale konkursu beda malowane nagrodzone dyktanda z I etapu konkursu, ktˇre zajely 1 miejsce w danej kategorii wiekowej
 3. Wszyscy uczestnicy, ktˇrzy napisali dyktando bezblednie otrzymuja Wielki Dyplom z tytulem Mistrz Kolorowej Ortografii
 4. Jesli zaden z uczestnikˇw nie napisze bezblednie dyktanda, tytul Mistrza Kolorowej Ortografii otrzyma osoba, ktˇra popelnila najmniej bledˇw.
Nagrody i wyrˇznienia

Wielkie Dyplomy Mistrza Kolorowej Ortografii i nagrody rzeczowe pieniezne
 1. Tytul Mistrza Kolorowej Ortografii otrzymuja wszyscy uczestnicy, ktˇrzy pokoloruja dyktando bezblednie lub popelnia do 3 bledˇw w poszczegˇlnych kategoriach wiekowych.
 2. II miejsce - Dyplom Kolorowej Ortografii otrzymuja uczestnicy, ktˇrzy kolorujac dyktando popelnia od 4 do 6 bledˇw.
 3. III miejsce - Dyplom Kolorowej Ortografii otrzymuja uczestnicy, ktˇrzy kolorujac dyktando popelnia od 7 do 9 bledˇw.
 4. Nagroda glˇwna wyjazd do Krainy Kolorowej Ortografii zostanie rozlosowana wsrˇd zdobywcˇw tytulu Mistrza Kolorowej Ortografii w poszczegˇlnych grupach wiekowych.
 5. Organizatorzy przewiduja wreczenie nagrˇd rzeczowych i pienieznych, ktˇrych liczba i wartosc uzalezniona bedzie od sponsorˇw, moga byc przyznane droga losowania.
 6. Wielkie Dyplomy Kolorowej Ortografii, nagrody i wyrˇznienia otrzymaja autorzy dyktand ktˇre zajma 1, 2, 3 miejsce w poszczegˇlnych kategoriach wiekowych zgloszonych do I etapu konkursu.
Postanowienia koncowe:
 1. Poprawki naniesione na malowane dyktando, ktˇre nie sa widoczne w otworach szablonu matrycy sprawdzajacej z powodˇw technicznych nie beda brane pod uwage.
 2. Aktualne informacje o spotkaniach dotyczacych konkursu i proponowanej metody beda umieszczone na stronach internetowych organizatorˇw.
Regulamin opracowal zespˇl w skladzie:

  www.ortofrajda.pl   www.cen.gda.pl   www.pbw.gda.pl