Patroni Przyjaciele Sponsorzy Organizatorzy Podsumowanie Regulamin Dyktanda
Sponsorzy III edycji konkursu "Wielkie Malowanie Ortografii":

Prezydent Miasta Gdańsk, Pan Paweł Adamowicz
Przeznaczył 3000 zł na nagrody dla szkół z gminy Gdańsk
www.gdansk.pl
Burmistrz Miasta Radzyń Chełmiński, Pan Krzysztof Chołubski
Przeznaczył 300 zł na zakup albumów "Zamki na terenie Polski
www.radzynchelminski.pl
Dyrektor TVP S.A. Oddział w Gdańsku, Pan Bogumił Osiński
Przekazał 5 płytek CD
www.tvp3.gdansk.pl

  www.ortofrajda.pl   www.cen.gda.pl   www.pbw.gda.pl