Patroni Przyjaciele Organizatorzy Podsumowanie Regulamin
  Organizatorzy III edycji konkursu "Wielkie Malowanie Ortografii" objęli:

Pedagogiczna Bibliotek Wojewódzka w Gdańsku
mgr Małgorzata Kłos - dyrektor
mgr Halina Menegon-Kozel - wicedyrektor
mgr Marzanna Łyszkowska - kierownik Wydziału Zbiorów Audiowizualnych
mgr Anna Zawistowska
www.pbw.gda.pl
Centrum Edukacji Nauczycieli
mgr Anna Janczewska
www.cen.gda.pl
Polskie Towrzystwo Dysleksji
mgr Renata Czabaj
http://dysleksja.univ.gda.pl
Pomorskie Studio Wdrożeń Dydaktycznych
Irena Janiec
Tomasz Gasewicz
www.ortofrajda.pl

  www.ortofrajda.pl   www.cen.gda.pl   www.pbw.gda.pl