Patroni Przyjaciele Organizatorzy Podsumowanie Regulamin
Regulamin II edycji konkursu "Wielkie Malowanie Ortografii" 2006

Cele konkursu

 1. Wyłonienie Mistrzów Kolorowej Ortografii .
 2. Propagowanie nowoczesnej, bezstresowej metody nauki ortografii.
 3. Popularyzowanie wiedzy na temat specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu
 4. Uwrażliwienie ludzi dorosłych na problemy dzieci i młodzieży z trudnościami w pisaniu i czytaniu.
 5. Zaktywizowanie nauczycieli do rozwoju zawodowego i doskonalenia warsztatu pracy
 6. Zainspirowanie do opracowywania własnych projektów dydaktycznych na bazie "Ortofrajdy"
Adresaci konkursu
 1. Nauczyciele, rodzice, uczniowie z stwierdzoną dysleksją rozwojową.
Jury konkursu

W skład Jury wchodzą przedstawiciele Polskiego Towa rz ystwa Dysleksji, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku, Pomorskiego Studia Wdrożeń Dydaktycznych oraz zaproszeni goście.

I Etap - konkurs na tekst malowanego dyktanda
II Etap - Wielkie Malowanie Ortografii - eliminacje szkolne
FINAŁ

I Etap - konkurs na tekst malowanego dyktanda

Mogą w nim wziąć udział nauczyciele, uczniowie, rodzice.
Zadaniem uczestników jest napisanie własnego tekstu kolorowego dyktanda. Uczestnik może zgłosić jeden tekst z danej kategorii wiekowej:
 • dyktando na poziomie klas II-III - od 40 do 45 luk w wyrazach
 • dyktando na poziomie klas IV-VI - od 60 do 65 luk w wyrazach
 • dyktando na poziomie gimnazjum - od 90 do 120 luk w wyrazach.
Termin nadsyłania prac do 15 kwietnia 2006 r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku
al. gen. J. Hallera 14
80-401 Gdańsk Wrzeszcz
z dopiskiem: "Wielkie Malowanie Ortografii".

Każda praca powinna być oznaczona metryczką, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy.

Prace konkursowe powinny być:
 • autorskie
 • poprawne merytorycznie
 • uprzednio nigdzie niepublikowane
 • nie mogą być przedrukiem ani opracowaniem cudzego utworu.
 • treść dyktanda powinna być związana tematycznie z działalnością "Przyjaciół "Ortofrajdy" (mapa Przyjaciół znajduje się na stronach internetowych organizatorów: www.ortofrajda.pl, www.pbw.gda.pl).

Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza, że uczestnik zapoznał się z regulaminem Wielkiego Malowania Ortografii i wyraża zgodę na jego warunki.

II Etap - Wielkie Malowanie Ortografii - eliminacje szkolne

 1. Celem tego etapu jest wyłonienie uczniów, którzy wezmą udział w finale
 2. Konkurs organizowany jest przez nauczycieli na terenie szkół, które zgłosiły udział i otrzymały potwierdzenie uczestnictwa. Dyktanda do organizacji konkursu dostępne są na stronie internetowej http://www.ortofrajda.pl
 3. Potwierdzenie uczestnictwa otrzymuje szkoła po zgłoszeniu udziału listownie lub e-mailem na adres:

  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku
  80-401 Gdańsk
  Wrzeszcz al. gen. J. Hallera 14, telefon kontaktowy 058 34170-87 w 105 i 106

 4. Z powodu ograniczonej liczby miejsc (80 uczestników) obowiązuje zasada przyjmowania zgłoszeń wg kolejności
 5. Szkoła może zgłosić do Finału jednego ucznia w poszczególnej kategorii wiekowej.
 6. Termin zgłaszania uczestników 5 maja 2006 r .
 7. Przyjazd uczestników Finału - na koszt własny.
FINAŁ
 1. Finał konkursu odbędzie się w podczas IV Bałtyckiego Festiwalu Nauki w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku w dniu 25.05.2006 r. o godz. 11.00
 2. W finale konkursu będą malowane nagrodzone dyktanda z I etapu konkursu, które zajęły 1 miejsce w danej kategorii wiekowej
 3. Wszyscy uczestnicy, którzy napisali dyktando bezbłędnie otrzymują Wielki Dyplom z tytułem Mistrz Kolorowej Ortografii
 4. Jeśli żaden z uczestników nie napisze bezbłędnie dyktanda, tytuł Mistrza Kolorowej Ortografii otrzyma osoba, która popełniła najmniej błędów.
Nagrody i wyróżnienia

Wielkie Dyplomy Mistrza Kolorowej Ortografii, wyjazd do Krainy Kolorowej Ortografii, nagrody rzeczowe i pieniężne
 1. Tytuł Mistrza Kolorowej Ortografii otrzymują wszyscy uczestnicy, którzy pokolorują dyktando bezbłędnie lub popełnią do 3 błędów w poszczególnych kategoriach wiekowych.
 2. II miejsce - Dyplom Kolorowej Ortografii otrzymują uczestnicy, którzy kolorując dyktando popełnią od 4 do 6 błędów.
 3. II I miejsce - Dyplom Kolorowej Ortografii otrzymują uczestnicy, którzy kolorując dyktando popełnią od 7 do 9 błędów.
 4. Nagroda główna wyjazd do Krainy Kolorowej Ortografii zostanie rozlosowana wśród zdobywców tytułu Mistrza Kolorowej Ortografii w poszczególnych grupach wiekowych.
 5. Organizatorzy przewidują wręczenie nagród rzeczowych i pieniężnych, których liczba i wartość uzależniona będzie od sponsorów, mogą być przyznane drogą losowania.
 6. Wielkie Dyplomy Kolorowej Ortografii, nagrody i wyróżnienia otrzymają autorzy dyktand które zajmą 1, 2, 3 miejsce w poszczególnych kategoriach wiekowych zgłoszonych do I etapu konkursu. Nagrodzone dyktanda zostaną wydane na płytach i CD-ROM oraz zamieszczone na stronach internetowych organizatorów konkursu ortograficznego WMO.
Postanowienia końcowe:
 1. Poprawki naniesione na malowane dyktando, które nie są widoczne w otworach szablonu matrycy sprawdzającej z powodów technicznych nie będą brane pod uwagę.
 2. Aktualne informacje o spotkaniach dotyczących konkursu i proponowanej metody będą umieszczone na stronach internetowych organizatorów.
Regulamin opracował zespół w składzie:

  www.ortofrajda.pl   www.cen.gda.pl   www.pbw.gda.pl