Patroni Przyjaciele Sponsorzy Organizatorzy Informacje Regulamin
  Regulamin IV edycji konkursu "Wielkie Malowanie Ortografii" 2007

Cele konkursu

 1. Wyłonienie Mistrzów Kolorowej Ortografii.
 2. Propagowanie nowoczesnej, bezstresowej metody nauki ortografii.
 3. Popularyzowanie wiedzy na temat specyficznych trudnosci w czytaniu i pisaniu
 4. Uwrazliwienie ludzi doroslych na problemy dzieci i mlodziezy z trudnosciami w pisaniu i czytaniu.
 5. Zaktywizowanie nauczycieli do rozwoju zawodowego i doskonalenia warsztatu pracy
 6. Zainspirowanie do opracowywania wlasnych projektów dydaktycznych na bazie "Ortofrajdy"
Adresaci
 1. Uczniowie ze stwierdzoną dysleksją rozwojową, nauczyciele, rodzice.
Jury

W skład Jury wchodzą przedstawiciele organizatorów Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Oddział w Gdańsku, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Pomorskiego Studia Wdrożeń Dydaktycznych oraz zaproszeni goście

Przebieg

I Etap - konkurs na tekst malowanego dyktanda
II Etap - Wielkie Malowanie Ortografii - eliminacje szkolne
FINAŁ

I Etap - konkurs na tekst malowanego dyktanda

Moga w nim wziac udzial nauczyciele, uczniowie, rodzice.
Zadaniem uczestników jest napisanie wlasnego tekstu kolorowego dyktanda. Uczestnik moze zglosic jeden tekst z danej kategorii wiekowej:
 • dyktando na poziomie klas II-III - od 40 do 45 luk w wyrazach
 • dyktando na poziomie klas IV-VI - od 60 do 65 luk w wyrazach
 • dyktando na poziomie gimnazjum - od 90 do 120 luk w wyrazach.
Termin nadsylania prac i zgłoszenia uczestników do 25 kwietnia 2008r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdansku
al. gen. J. Hallera 14
80-401 Gdansk Wrzeszcz
z dopiskiem: "Wielkie Malowanie Ortografii".

Kazda praca powinna byc oznaczona metryczka, zawierajaca nastepujace informacje: imie i nazwisko, adres i telefon kontaktowy.

Prace konkursowe powinny byc:
 • autorskie
 • poprawne merytorycznie
 • uprzednio nigdzie niepublikowane
 • nie moga byc przedrukiem ani opracowaniem cudzego utworu.
Ponadto, prace konkursowe nie mogą być przedrukiem ani opracowaniem cudzego utworu. Tematyka dyktand jest dowolna.

Zgloszenie pracy do konkursu oznacza, ze uczestnik zapoznal sie z regulaminem Wielkiego Malowania Ortografii i wyraza zgode na jego warunki.

II Etap - Wielkie Malowanie Ortografii - eliminacje szkolne

 1. Celem tego etapu jest wylonienie uczniów, którzy wezma udzial w finale
 2. Konkurs organizowany jest przez nauczycieli na terenie szkól, które zglosily udzial i otrzymaly potwierdzenie uczestnictwa. Dyktanda do organizacji konkursu dostepne sa na stronie internetowej http://www.ortofrajda.pl
 3. Potwierdzenie uczestnictwa otrzymuje szkola po zgloszeniu udzialu listownie lub e-mailem na adres:

  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdansku
  80-401 Gdansk
  Wrzeszcz al. gen. J. Hallera 14, telefon kontaktowy 058 34170-87 w 105 i 106

 4. Z powodu ograniczonej liczby miejsc (80 uczestników) obowiazuje zasada przyjmowania zgloszen wg kolejnosci
 5. Szkola moze zglosic do Finalujednego ucznia w poszczególnej kategorii wiekowej.
 6. Przyjazd uczestników Finalu - na koszt wlasny.
FINAŁ
 1. 1. Finał konkursu odbędzie się w podczas VI Bałtyckiego Festiwalu Nauki w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku, ul. J. Hallera 14, w dniu 30.05.2008r. o godz. 11.00.
 2. W finale konkursu będą malowane nagrodzone dyktanda z I etapu konkursu, które zajęły 1 miejsce w danej kategorii wiekowej.
 3. Wszyscy uczestnicy, którzy napisali dyktando bezbłędnie otrzymują     Dyplom z tytułem Mistrz Kolorowej Ortografii.
 4. Jesli zaden z uczestników nie napisze bezblednie dyktanda, tytul Mistrza Kolorowej Ortografii otrzyma osoba, która popelnila najmniej bledów.
Nagrody i wyróznienia

Dyplomy Mistrza Kolorowej Ortografii i nagrody rzeczowe.
 1. II miejsce - Dyplom Kolorowej Ortografii otrzymują uczestnicy, którzy kolorując dyktando popełnią od 4 do 6 błędów.
 2. II miejsce - Dyplom Kolorowej Ortografii otrzymują uczestnicy, którzy kolorując dyktando popełnią od 4 do 6 błędów.
 3. III miejsce - Dyplom Kolorowej Ortografii otrzymują uczestnicy, którzy kolorując dyktando popełnią od 7 do 9 błędów.
 4. Przewidziano wręczenie nagród rzeczowych i pieniężnych, których liczba i wartość uzależniona będzie od sponsorów (mogą być przyznane drogą losowania).
 5. Dyplomy Kolorowej Ortografii, nagrody i wyróżnienia otrzymają autorzy dyktand zgłoszonych do I etapu konkursu, które zajmą 1, 2, 3 miejsce w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Nagrodzone dyktanda zamieszczone na stronach internetowych organizatorów konkursu ortograficznego WMO.

Postanowienia koncowe:
 1. Poprawki naniesione na malowane dyktando, które nie sa widoczne w otworach szablonu matrycy sprawdzajacej z powodów technicznych nie beda brane pod uwage.
 2. Aktualne informacje o spotkaniach dotyczacych konkursu i proponowanej metody beda umieszczone na stronach internetowych organizatorów.
Regulamin opracowal zespól w skladzie:

  www.ortofrajda.pl   www.cen.gda.pl   www.pbw.gda.pl