Patroni Przyjaciele Sponsorzy Organizatorzy Informacje Regulamin
  Regulamin VI edycji ogólnopolskiego konkursu "Wielkie Malowanie Ortografii" w roku szkolnym 2009/2010

Cele konkursu

 1. Wyłonienie Mistrzów Kolorowej Ortografii.
 2. Propagowanie nowoczesnej, bezstresowej metody nauki ortografii.
 3. Popularyzowanie wiedzy na temat specyficznych trudnosci w czytaniu i pisaniu
 4. Uwrazliwienie ludzi doroslych na problemy dzieci i mlodziezy z trudnosciami w pisaniu i czytaniu.
 5. Zaktywizowanie nauczycieli do rozwoju zawodowego i doskonalenia warsztatu pracy
 6. Zainspirowanie do opracowywania wlasnych projektów dydaktycznych na bazie "Ortofrajdy"
Adresaci
 1. Uczniowie ze stwierdzoną dysleksją rozwojową, nauczyciele, rodzice.
Jury

W skład Jury wchodzą przedstawiciele organizatorów Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Oddział w Gdańsku, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Pomorskiego Studia Wdrożeń Dydaktycznych oraz zaproszeni goście

Przebieg

I Etap - konkurs na tekst malowanego dyktanda
II Etap - Wielkie Malowanie Ortografii - eliminacje szkolne
II Etap - FINAŁ

I Etap - konkurs na tekst malowanego dyktanda

Moga w nim wziac udzial nauczyciele, uczniowie, rodzice.
Zadaniem uczestników jest napisanie wlasnego tekstu kolorowego dyktanda. Uczestnik moze zglosic jeden tekst z danej kategorii wiekowej:
 • dyktando na poziomie klas II-III - od 40 do 45 luk w wyrazach
 • dyktando na poziomie klas IV-VI - od 60 do 65 luk w wyrazach
 • dyktando na poziomie gimnazjum - od 90 do 120 luk w wyrazach.
Termin nadsylania prac i zgłoszenia uczestników do 25 kwietnia 2010r. włącznie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdansku
al. gen. J. Hallera 14
80-401 Gdansk Wrzeszcz
z dopiskiem: "Wielkie Malowanie Ortografii".

Kazda praca powinna byc oznaczona metryczka, zawierajaca nastepujace informacje: imie i nazwisko, adres i telefon kontaktowy lub e-mail..

Prace konkursowe powinny byc:
 • autorskie
 • poprawne merytorycznie
 • uprzednio nigdzie niepublikowane
Ponadto, prace konkursowe nie moga byc przedrukiem ani opracowaniem cudzego utworu. Tematyka dyktand w tym roku dotyczyc bedzie ekologii i ochrony srodowiska.

Zgloszenie pracy do konkursu oznacza, ze uczestnik zapoznal sie z regulaminem Wielkiego Malowania Ortografii i wyraza zgode na jego warunki.

II Etap - Wielkie Malowanie Ortografii - eliminacje szkolne

 1. Celem tego etapu jest wylonienie uczniów, którzy wezma udzial w finale
 2. Konkurs organizowany jest przez nauczycieli na terenie szkól, które zglosily udzial i otrzymaly potwierdzenie uczestnictwa. Dyktanda do organizacji konkursu dostepne sa na stronie internetowej http://www.ortofrajda.pl
 3. Potwierdzenie uczestnictwa otrzymuje szkola po zgloszeniu udzialu listownie lub e-mailem na adres:

  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdansku
  80-401 Gdansk
  Wrzeszcz al. gen. J. Hallera 14, telefon kontaktowy 058 34170-87 w 105 i 106

 4. Z powodu ograniczonej liczby miejsc (80 uczestników) obowiazuje zasada przyjmowania zgloszen wg kolejnosci
 5. Szkola moze zglosic do Finalu jednego ucznia w poszczególnej kategorii wiekowej.
 6. Przyjazd uczestników Finalu - na koszt własny.
FINAŁ
 1. 1. Finał konkursu odbędzie się w podczas VI Bałtyckiego Festiwalu Nauki w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku, ul. J. Hallera 14, w dniu 27.05.2010r. o godz. 11.00.
 2. W finale konkursu będą malowane nagrodzone dyktanda z I etapu konkursu, które zajęły 1 miejsce w danej kategorii wiekowej.
 3. Wszyscy uczestnicy, którzy napisali dyktando bezbłędnie otrzymują     Dyplom z tytułem Mistrz Kolorowej Ortografii.
 4. Jesli zaden z uczestników nie napisze bezblednie dyktanda, tytul Mistrza Kolorowej Ortografii otrzyma osoba, która popelnila najmniej bledów.
Nagrody i wyróznienia

Dyplomy Mistrza Kolorowej Ortografii i nagrody rzeczowe.
 1. Tytuł Mistrza Kolorowej Ortografii otrzymują wszyscy uczestnicy, którzy pokolorują dyktando bezbłędnie lub popełnią do 3 błędów w poszczególnych kategoriach wiekowych.
 2. II miejsce - Dyplom Kolorowej Ortografii otrzymują uczestnicy, którzy kolorując dyktando popełnią od 4 do 6 błędów.
 3. III miejsce - Dyplom Kolorowej Ortografii otrzymują uczestnicy, którzy kolorując dyktando popełnią od 7 do 9 błędów.
 4. Przewidziano wręczenie nagród rzeczowych i pieniężnych, których liczba i wartość uzależniona będzie od sponsorów (mogą być przyznane drogą losowania).
 5. Dyplomy Kolorowej Ortografii, nagrody i wyróżnienia otrzymają autorzy dyktand zgłoszonych do I etapu konkursu, które zajmą 1, 2, 3 miejsce w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Nagrodzone dyktanda zamieszczone na stronach internetowych organizatorów konkursu ortograficznego WMO.

Postanowienia koncowe:
 1. Poprawki naniesione na malowane dyktando, które nie sa widoczne w otworach szablonu matrycy sprawdzajacej z powodów technicznych nie beda brane pod uwage.
 2. Aktualne informacje o spotkaniach dotyczacych konkursu i proponowanej metody beda umieszczone na stronach internetowych organizatorów.
Regulamin opracowal zespól w skladzie:

  www.ortofrajda.pl   www.cen.gda.pl   www.pbw.gda.pl