Jak wiele czasu przeciętnemu człowiekowi zajmuje nauka nowego języka?

Podczas określania tego, jak wiele czasu będziesz potrzebował na naukę nowego języka obcego, musisz określić wiele czynników. Dlatego tak trudno jest oszacować, ile tak naprawdę zajmie nam opanowanie obcej mowy. Bardzo podobnie jest podczas nauki pisania w innym języku. Przede wszystkim na czas niezbędny na taką naukę będzie składało się nasze doświadczenie zarówno z obcym językiem, jak i językami pochodnymi. Niektórzy wykazują skłonności do szybkiego zapamiętywania słów w językach podobnych do tych, które wcześniej opanowali. Mimo wszystko każdy język różni się pewnymi zasadami, a nawet ilością materiału do opanowania.

Dlatego powstały pewne ogólne wyznaczniki, które mogą naprowadzić nas na odpowiedź. Niektórzy zapominają również o tym, że twój język ojczysty w rzeczywistości może znacznie pomóc ci podczas nauki obcej mowy. Przykładowo każda osoba, która zna już język angielski, będzie miała łatwiej w opanowywaniu pewnej grupy językowej. Do tej grupy należą popularne języki takie jak na przykład francuski, włoski, rumuński i hiszpański.

Wszystko zależy od czasu poświęconego na naukę oraz wybranego języka obcego

Jeśli chodzi o naukę niezależnie, który język wybierzesz, powinieneś zwrócić uwagę na kilka fundamentalnych czynników. W amerykańskich instytutach zajmujących się tematami dotyczącymi lingwistyki oszacowano, że średni czas niezbędny na opanowanie podstaw językowych waha się. Wynosi od 50 do nawet 80 dni w zależności od tego, jak trudny język wybierzemy do nauki. Pamiętajmy jednak o tym, że podczas oszacowania instytut założył, że będziemy uczyć się średnio 10 godzin dziennie w szkole językowej. Dlatego musimy wziąć pod uwagę, że większość osób nie znajdzie aż tyle czasu na naukę języka.

Z tego powodu warto wydłużyć szacowane wartości przynajmniej pięciokrotnie. Być może wtedy uzyskamy okres niezbędny na opanowanie podstaw językowych. Co rozumiemy przez taki elementarz? Podstawy językowe zazwyczaj zaspokajają najprostsze potrzeby związane z komunikacją. Zazwyczaj oznacza to, że będziemy mogli posługiwać się prostymi zdaniami pojedynczymi. Zastosowanie takiego poziomu języka doskonale wykorzystamy przede wszystkim podczas podróżowania za granicą.