Pochodzenie słowiańskich języków

Języki z grupy słowiańskie zwane też przez niektórych po prostu mową słowiańską pochodzą z rozległej grupy języków indoeuropejskich. Dziś używamy tych języków przede wszystkim na terenie Europy Wschodniej. Najbardziej zbliżone do siebie są języki słowiańskie z grupy bałtyckiej. Czyli takie, jak na przykład Litewski, Łotewski, a nawet Staropruski, który już nie istnieje. Niektórzy zwracają również uwagę na to, że język polski i Ukraiński są do siebie bardzo podobne. Języki słowiańskie rozprzestrzeniły się jednak nie tylko po bałtyckiej stronie Europy. Napotkamy je również na Bałkanach. Tam dominuje język macedoński oraz węgierski.

Języki słowiańskie wbrew pozorom są w dzisiejszych czasach bardzo rozpoznawalne na świecie. Wszystko ze względu na wpływy popularnych osób pochodzących z Rosji. Co więcej, na świecie zaistniało wielu artystów, którzy posługują się w swoich dziełach językiem polskim. Dobrymi przykładami są pisarze, piosenkarze, a także producenci gier komputerowych. Języki polski i rosyjski są kojarzone zarówno w Azji, jak i w USA.

Języki słowiańskie to liczna grupa, która charakteryzuje się wieloma różnicami

W słowiańskich dialektach typowe granice językowe nie zawsze są widoczne. Nawet w tej ostatniej dziedzinie można odnaleźć pewne ślady dawnej ciągłości dialektalnej (między słoweńskim, serbskim i chorwackim z jednej strony a czeskim i słowackim z drugiej). Drzewo języków słowiańskich nie może być traktowane jako pewnego rodzaju rozwój historyczny. Transformacje tych języków często noszą znamiona typowo polityczne. Dobrym przykładem jest dawny rozpad ogromnego Związku Radzieckiego. Niektórzy przesadnie uważają jednak, że komunikacja między dwoma Słowianami jest prosta niezależnie od tego, z jakiego pochodzą państwa.

Wbrew pozorom tak się nie dzieje. Między mieszkańcami Polski, Rosji, Węgier, Ukrainy i Litwy zachodzą naturalne bariery językowe występujące w innych mowa za oceanem. Niektóre wyrażenia brzmią podobnie, jednak wcale nie ułatwia to komunikacji między obywatelami różnych państw, tak jak zwykło się mówić osobom, które nie miały do czynienia ze słowiańską mową. Gramatyka języków słowiańskich opiera się z kolei na dawnej mowie macedońskiej.