Czy w starożytności ludzie uczyli się języków obcych?

Ludzie uczyli się języków obcych od wieków, a metody, które stosowali, różniły się w zależności od okresu i dostępnych środków.…