Kiedy partykułę nie piszemy łącznie z innymi częściami mowy?

„Nie” to bardzo ważna partykuła, która całkowicie zmienia znaczenie wyrazu. Piszemy ją razem czy osobno z innymi częściami mowy? Sprawdź, jak zapamiętać najważniejsze zasady i już nigdy się nie zastanawiaj.

Partykułę nie z innymi częściami mowy, w większości przypadków, piszemy osobno. Wystarczy więc zapamiętać, kiedy piszemy ją łącznie i gotowe.

„Nie” z rzeczownikami

Partykułę nie z rzeczownikami zawsze piszemy razem. Nawet, gdy łączymy ją z rzeczownikami pochodzącymi od czasowników, co może być mylące, np. niespanie. Jeśli łączymy nie z rzeczownikiem, który jest nazwą własną potrzebujemy myślnika, np. nie-Polak. Jedyny wyjątek dotyczy dwóch wyrazów, w konstrukcjach przeciwstawnych, np. To nie gruszka, a pietruszka.

„Nie” z przymiotnikami

Nie z przymiotnikami też piszemy łącznie, jednak tylko wtedy, gdy są one w stopniu równym, np. nieładny, ale już nie najładniejszy zapiszemy osobno. Przypomnijmy, że przymiotnik odpowiada na pytanie „jaki, jaka, jakie?”.

„Nie” z przysłówkami

Razem piszemy również nie z przysłówkami pochodzącymi od przymiotników, w stopniu równym, np. nieźle czy niedobrze. Dla przypomnienia, przysłówek odpowiada na pytanie „jak?”.

„Nie” z imiesłowami przymiotnikowymi

Partykułę nie piszemy łącznie zarówno z imiesłowami przymiotnikowymi czynnymi, które kończą się na -ący jak i biernymi, zakończonymi na -ny, -ty, -ony, np. nieestetyczny, niepalący. Osobno zapisujemy tylko wyrażenia przeciwstawne, podobnie jak w zdaniach z rzeczownikami, np. niebrzydki, ale ładny.