Studenci napotykają wiele problemów podczas nauki języka arabskiego

Studenci języka arabskiego muszą nieustannie mierzyć się z licznymi wyzwaniami. W szczególności w momentach, gdy są w początkowej fazie nauki i ten język jest dla nich jeszcze naprawdę obcym i nigdy wcześnie nie mieli okazji się nim posługiwać. Arabski może być dla amatora językowego prawdziwym wyzwaniem, które okaże się niezwykle trudne do przejścia. Do najbardziej zauważalnych przeszkód, jakie napotykają studenci uczący się języka arabskiego, należą: zapoznanie się z nowym systemem pisma, pokonanie różnych trudności fonologicznych, przyswojenie sobie faktu, że język arabski nie jest w pełni wokalizowany w formie pisemnej.

Nie zapominajmy o tym, że podczas nauki pisemnego arabskiego będziemy musieli zmierzyć się z opanowaniem od absolutnych podstaw alfabetu, który w zasadzie niczym nie przypomina innych alfabetów znanych z obcych języków. Opanowanie literatury języka arabskiego i samej formy czytanej jest ogromnym wyzwaniem, co dopiero, gdy będziemy musieli mówić w tym języku.