W jakim wieku człowiek najszybciej opanuje język obcy?

Im jesteśmy starsi, tym bardziej oddalamy się od momentu, w którym opanujemy język francuski na takim samym poziomie jak przeciętny paryżanin urodzony we Francji. Nie jest dla nas tajemnicą to, że wraz z wiekiem nasze możliwości związane z przyjmowaniem wiedzy stają się nieustannie coraz mniejsze. Umiejętności kognitywne i możliwość skupiania się również jest coraz bardziej rozrzedzona. Aby porównać możliwości nasze i młodszy ludzi, wystarczy, że przyjrzycie się temu, w jaki sposób dzieci uczą się na przykład angielskiego poprzez zabawę https://www.uwagazabawa.pl/nauka-angielskiego-dla-dzieci-poprzez-zabawe/.

Mimo wszystko nie jesteśmy w stanie określić dokładnego wieku, który będzie najlepszy na naukę języków. Oczywiście możemy uczyć się języka zawsze i możemy zacząć niezależnie od momentu naszego życia. Niektórzy rodzice żyjący za granicą praktykują nawet świetne rozwiązanie w postaci uczenia swoich dzieci dwóch języków jednocześnie. W ten sposób mają o wiele lepszy start w życiu, bo nabywają przydatne na rynku pracy umiejętności już od najmłodszych lat.

Niektóre uniwersytety wykazały jednak, że młodzi ludzie do 18 roku życia szczególnie szybko opanują zasady ortografii i naukę czasów w obcych językach

Kiedy uniwersytety tworzył badania, zazwyczaj opierali swoje dane statystyczne na krótkich quizach, które umieszczali za pośrednictwem internetu. Na podstawie różnorodnych odpowiedzi w takich quizach wbudowany w oprogramowanie algorytm był w stanie przewidzieć, jakim językiem ojczystym władała osoba biorąca udział w testach. Badacze otrzymali ogromny odzew, który pozwolił im nieco bliżej dzięki odpowiedziom ankietowanych przyjrzeć się możliwościom językowym, które posiadają w zależności od swojego wieku. W ten sposób wstępnie oszacowali, że najlepsze możliwości, jeśli chodzi o opanowanie odmiennej gramatyki, mają osoby do 18 roku życia.

Na podstawie wyników z gramatyki i informacji o ich nauce języka angielskiego badacze opracowali modele, które przewidywały, ile czasu potrzeba, by stać się biegłym w danym języku. Ich zdaniem po 18 roku życia takie możliwości ulegają gwałtownemu wycofaniu. Innymi słowy, osoby poniżej 18 roku życia będą uczyły się szybciej. Można w ten sposób dojść do wniosków, że najlepszym momentem na naukę języka obcego będzie okres po 10 roku życia dziecka.