A BODAJ to było tak…

To było bodaj w środę, zjem bodaj jeden kawałek ciasta albo bodaj dotarł do domu. Słowa BODAJ możemy użyć w trzech różnych kontekstach. W pierwszym z nich będzie ono równoznaczne z ,,chociażby”, w drugim z ,,chyba, prawdopodobnie”, a w trzecim z ,,niech, oby”. Często używamy BODAJ jako partykułę rozpoczynającą zdanie wyrażające życzenie. Raczej w negatywnej formie, gdy życzymy komuś źle, tak jak w zdaniu bodajby szlag to trafił. Nie wszyscy jednak wiedzą, że słowo BODAJ pochodzi od staropolskiego BOGDAJ, czyli ,,Bóg daj”. Było więc używane w zupełnie przeciwnym kontekście, najczęściej w zdaniach o pozytywnym wydźwięku, z pobożną prośbą.