Błędy popełniane w akcentowaniu

Polski system nauczania nie uwzględnia akcentowania jako podstawowego elementu nauki języka. Mimo to jest on jego bardzo ważną częścią, a nie znając zasad akcentowania wypowiadamy się gorzej niż piszemy. Przeczytaj o najważniejszych zasadach akcentowania, zastosuj je i przekonaj się jak melodyjny jest język polski.

Trzy rodzaje akcentowania

Język polski wyróżnia aż trzy rodzaje akcentu: wyrazowy, realizowany przez zestroje akcentowe orazzdaniowy. W tym ostatnim akcent pada na finalne słowo, w pierwszym prawie go nie słychać.

Sprawa jest trochę bardziej skomplikowana w przypadku rodzaju wyrazowego, ponieważ dzieli się on na pięć kolejnych rodzajów. Paroksytoniczny występuje wtedy, gdy akcent pada na przedostatnią sylabę od końca, tak jak w słowie wynalazek. Inicjalny kładzie akcent na pierwszą sylabę, mówimy opera zamiast opera. Trzeci rodzaj to akcent położony na czwartą sylabę od końca. Używamy go w trybie przypuszczającym, w pierwszej oraz drugiej osobie liczby mnogiej, np. popływalibyśmy lub porozmawialibyście. Akcent oksytoniczny oznacza, że podkreślamy ostatnią sylabę wyrazu, np. etui. Ma to zastosowanie także w przypadku skrótowca, jak PKP lub zestroju akcentowego, np. szachmistrz. Ostatni rodzaj nosi nazwę proparoksytoniczny i kładziemy go na trzecią sylabę od końca, np. spaliśmy, bazylika.