Co to są błędy stylistyczne?

Każdy z nas zna pojęcie błąd stylistyczny, chociażby z lekcji języka polskiego, jednak niewiele osób wie czym on tak naprawdę jest. Mianem błędu stylistycznego nazywamy nieodpowiednie użycie normy językowej.

Błędy stylistyczne dzielą się na kilka rodzajów, wyróżniamy ich aż pięć. Pierwsze to błędy spowodowane kolejnym zdaniem, które nijak ma się do poprzedniego. Przykładem niepoprawnej formy stylistycznej jest zdanie: wczoraj Zosia przyniosła mi sałatkę. Jednak mamy inne gusta. Poprawne byłoby: wczoraj Zosia przyniosła mi sałatkę. Jednak nie smakowała mi, bo ja wolę słone potrawy.

Kolejny błąd wynika z mieszania ze sobą stylów, np. wplecenie zdania z mowy potocznej do formalnej wypowiedzi. Przykładem błędu jest zdanie: zależało mi na tamtej dziewczynie, ale laska mi odmówiła. Poprawna byłaby forma: zależało mi na tamtej dziewczynie, ale nie chciała się ze mną spotkać.

Kolejny błąd stylistyczny to zapożyczenie z innego kraju, np. Ola powiedziała mi, że podczas spotkania fokusowała się na czymś innym, zamiast Ola powiedziała mi, że podczas spotkania była skupiona na czymś innym.

Niewłaściwe jest także używanie archaizmów i zbyt wielu metafor, np. Zakochałam się w chłopaku, gdy spojrzałam na jego lico, zamiast zakochałam się w chłopaku, gdy go ujrzałam.