Dlaczego tak wiele osób ma problemy z nauką matematyki?

Matematyka jest przedmiotem, który zazwyczaj się kocha lub nienawidzi. Rzadko kiedy ktoś pała do matematyki umiarkowanym zainteresowaniem. Często słyszymy narzekania uczniów lub nawet studentów na to, że materiały z matematyki są szczególnie trudne do przyswojenia. Skąd biorą się problemy z nauką matematyki? Co sprawia, że ten przedmiot jest dla wielu tak trudny do nauczenia? Spróbujemy odpowiedzieć sobie na to pytanie. Czasami odpowiedzią na ten problem jest tak zwana dyskalkulia. Dyskalkulia jest trudnością w uczeniu się, która powoduje, że uczniowie mają problemy z formułami, kształtami i pojęciami związanymi z liczbami. To utrudnia im zrozumienie i rozwiązywanie problemów matematycznych. Uczniowie ci zazwyczaj pozostają daleko w tyle za swoimi rówieśnikami w matematyce i mają problemy z problemami związanymi z liczbami, które nie poprawiają się wraz z ciągłym ćwiczeniem.

Kiepskie podstawy związane z nauką matematyki

Problemy z matematyka niekoniecznie są oznaką niskiego ilorazu inteligencji lub ogólnymi trudnościami z przyswajaniem wiedzy. Czasami kłopot jest o wiele bardziej błahy, niż nam się wydaje. Bardzo często uczniowie mają problemy z matematyką ze względu na zaległości. Chociaż braki w pewnych działach wiedzy nie są niczym nadzwyczajnym, sytuacja zmienia się w przypadku matematyki. Jeżeli nie opanujemy dobrze dodawania, nie przejdziemy do nauki mnożenia. Podobnie jest, gdy nie opanujemy odejmowania. Wówczas trudno będzie nam zrozumieć dzielenie. Matematyka jest nauką progresywną. Jeżeli uczeń ma w niej braki, trudno będzie mu przejść dalej.