Jak wysoce była rozwinięta nauka za czasów antycznego Egiptu?

Lista wynalazków i pomysłów pochodząca z czasów starożytnego Egiptu jest niezwykle długa. Potrzebowalibyśmy wielu stronic, aby opisać, chociaż kilkanaście najważniejszych fenomenów, które stworzyli w tamtych czasach Egipcjanie. Dzięki tym znaleziskom historycznym mamy pewność co do tego, że już w tamtych czasach ich nauka stała na niezwykle wysokim poziomie. Chociaż nieliczni ludzie byli dobrze wyedukowani, wielu z nich stało się naukowcami z prawdziwego zdarzenia.

Niektórzy ludzie, wspominając o naukowych osiągnięciach starożytnego Egiptu, wskazują na to, że rozumieli oni pojęcie elektryczności. Już w tamtych czasach Egipcjanie próbowali zrozumieć i opanować elektryczność. Zainspirowały ich ku temu występujące w naturze wyładowania atmosferyczne. Próbowali wykorzystać swoją naukę, aby lepiej opisać, w jaki sposób działają niewyjaśnione dotąd zjawiska naturalne. Byli pierwowzorem dla wszystkich naukowców i wynalazców.

Egipcjanie obserwowali słońce i już tysiące lat temu zdawali sobie sprawę z tego, że gwiazda ta dysponuje życiodajną energią. Rozumieli, że energia słoneczna jest elektrycznością. Chociaż te koncepcje były w tamtych czasach obce dla ludzkości, oni jako pierwsi na świecie tworzyli pisma. Starali się w nich wyjaśnić, w jaki sposób powiązane są promienie słoneczne oraz wyładowania elektryczne, znane nam dzisiaj jako prąd elektryczny.

Również należy pamiętać o tym, jak starożytni Egipcjanie byli utalentowani w używaniu związków chemicznych do mumifikacji, tak ja używam związków chemicznych na bazie miedzi, indu, galu i selenu.