Nietypowe błędy w polskim języku

Język polski nie bez powodu należy do grupy trudnych do opanowania. Wiele części mowy, przypadki, skomplikowane czasy, a nawet nielogiczne reguły zniechęcają obcokrajowców do opanowania tej mowy. Nawet nam, ludziom urodzonym w Polsce wiele elementów naszego języka bardzo często sprawia Kłopoty. Pomyślmy przykładowo, dla jak wielu z nas wydaje się, że jemy pomarańcza? W rzeczywistości jest to błąd językowy. Chociaż nie ma w tym logiki, jemy pomarańczę. Wszystko ze względu na to, że ta część mowy występuje w mianowniku. Nasz język rządzi się prawami, które trudno wytłumaczyć obcokrajowcom ze względu na to, że prawa te nie mają odzwierciedlenie w obcej mowie.

Słyszeliście kiedyś o renomie?

Renoma to słowo, które zna każdy z nas. Czy jednak możemy być tego tak pewni? Wbrew przekonaniom wielu ludzi, renoma nie może zostać określona żadnym z dodatkowych przymiotników. Okazuje się bowiem, że słowo to z definicji oznacza pochlebną opinię. Dlatego też używanie renomy w określeniu czegoś jako złe, jest nieoczywistym błędem językowym.