Przyimki złożone – w jaki sposób je piszemy?

Mimo że przyimki złożone są krótkimi wyrazami, często sprawiają duży problem, gdy chcemy je zapisać lub odmienić. Dowiedz się więcej o zasadach pisowni przyimków złożonych i nie popełnij więcej żadnego błędu.

Przyimki z reguły są częścią mowy, która nie podlega odmianie. Zawsze występują z inną częścią mowy, zazwyczaj z rzeczownikiem, z którym tworzą wyrażenie przyimkowe, np. do miasta. Przyimki dzielą się na dwa rodzaje: proste, jak: na, za, u, w, z, od. Złożone, które składają się z dwóch przyimków prostych, np.: znad, poprzez. Tak jak pisanie przyimków prostych jest łatwe, tak przyimki złożone sprawiają nieco więcej trudności.

Przyimki złożone piszemy łącznie

Przyimki złożone piszemy razem. Są to tzw. zrosty, które składają się z dwóch przyimków prostych, dlatego zawsze piszemy je razem. Np. spod, spoza, sprzed, zza, ponad, poprzez, spomiędzy. Wyjątkiem od tej reguły jest wyraz, sprzed który składa się z przyimków: z oraz przed, jednak nie piszemy zprzed. Wszystko przez to, że -p jest głoską bezdźwięczną, a -z dźwięczną. Dlatego, podczas wymowy słyszymy sprzed i tak też piszemy. Napiszemy więc: ponad nami widać niebo, ale już z ponad dziesięciu kandydatów wyłoniono dwóch.