Sfokusuj się na tym ASAP, bo mija deadline – wyjaśniamy czym jest korpomowa

Kto pracował w „korpo” ten wie, że niektórych słów i zwrotów używa się tylko tam.  Korpomowa powstała ze zwrotów zaczerpniętych z języka angielskiego, które nie mają swoich odpowiedników w języku polskim, a nawet jeśli mają to są krótsze od naszych rodzimych wyrazów i łatwiej się nimi posługuje. Przyjrzyjmy się korpomowie. Które ze słów jest Twoim ulubionym?

  • Brif (brief), czyli skrócony opis zadania, projektu czy zlecenia opisujący jego najważniejsze punkty.
  • Fakap (facukup), określa on niepowodzenie lub problem.
  • Fidbak (feedback) to wiadomość zwrotna, którą dostajemy od drugiej osoby w odpowiedzi na nasze działanie.
  • ASAP, z angielskiego as soon as possible oznacza tak szybko, jak to możliwe. Polski odpowiednikiem jest zwrot: muszę zrobić to na wczoraj.
  • Dreskod (dresscode) to zasady ubioru, które funkcjonują w organizacji. Zazwyczaj wynikają z panującej w niej kultury.
  • Forłardować (forward to) można np. wiadomośc mailową, czyli przekazywać ją dalej.
  • Mieć kola (call), czyli mieć służbową rozmowę telefoniczną, która odbywa się przez telefon lub komunikator.
  • Ołpenspejs (openspace) to przestrzeń otwarta, w której wszyscy pracownicy działają razem, bez podziału na mniejsze pomieszczenia.

To tylko kilka z przykładów korpomowy, z pewnością już teraz jest ich dużo więcej, a co dopiero za kilka lub kilkanaście lat.