Wniosek o nauczanie domowe — jakie dokumenty należy przygotować?

Rodzice, którzy mają wątpliwości związane z zapisaniem dziecka na nauczanie domowe, bardzo często obawiają się licznych formalności wymagających poświęcenia czasu oraz niekiedy nerwów. Z tego też powodu warto wspomnieć, że od lipca 2021 roku na stałe zmieniło się kilka przepisów związanych ze składaniem wniosku o nauczanie domowe. Najważniejszą zmianą dla wielu osób będzie fakt, że zniesiono wymóg uzyskania pozytywnej opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto obecnie wniosek o nauczanie domowe można złożyć nawet w przedszkolu lub w szkole, które znajdują się w innym województwie. Z tego też powodu edukacja domowa staje się coraz łatwiej dostępna dla wszystkich uczniów, którym zależy na indywidualnej nauce.

Opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej — od kiedy nie jest wymagana we wniosku o nauczanie domowe?

Nie jest tajemnicą fakt, że uzyskanie pozytywnej opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej, która we wcześniejszych latach była obowiązkowym elementem wniosku o nauczanie domowe, dla wielu rodziców okazywało się jednym z najtrudniejszych etapów całego procesu. Zazwyczaj wynikało to z faktu, że zapisanie się na taką wizytę wiązało się z koniecznością oczekiwania w niezwykle długiej kolejce. Ponadto decyzja również nie pojawiała się od razu i wymagała poświęcenia czasu. Z tego też powodu rodzice często obawiali się, że złożenie wniosku o nauczanie domowe będzie bardzo czasochłonne i trudne do szybkiego sfinalizowania.

Od lipca 2021 roku konieczność dołączenia do wniosku o nauczanie domowe wspomnianej opinii została zniesiona. W poprzednim roku była ona zawieszona ze względu na panującą pandemię, ale wszystko wskazywało na to, że po powrocie do normalnego funkcjonowania każdy wniosek o nauczanie domowe będzie wyglądał tak samo, jak przed pojawieniem się większej liczby zakażeń. Dlatego też rodzice, którzy planowali od następnego roku szkolnego zapewnić swojemu dziecku edukację domową, niekiedy martwili się, że z powodu wspomnianej opinii wszystkie formalności potrwają znacznie dłużej. W efekcie wiele osób ucieszyło się z informacji dotyczącej zniesienia konieczności dołączania tego typu opinii.

O jakie formalności należy zadbać, składając wniosek o nauczanie domowe?

Obecnie, aby złożyć poprawnie wypełniony wniosek o nauczanie domowe, potrzebujemy przede wszystkim samego wniosku oraz oświadczenia rodziców o zapewnieniu dziecku komfortowych warunków do edukacji w domu. Oprócz tego bardzo ważnym pismem okazuje się zobowiązanie do przygotowania i uczestnictwa dziecka w końcowych egzaminach klasyfikacyjnych, które potwierdzają, że młody człowiek bardzo dobrze poznał całą podstawę programową przewidzianą na dany rok. Wszystkie zebrane dokumenty powinniśmy złożyć u dyrekcji wybranej placówki oświatowej.

Warto przy tym wspomnieć, że egzaminy klasyfikacyjne zazwyczaj nie należą do trudnych sprawdzianów. Mimo to rodzice zyskują możliwość skorzystania z pomocy nauczycieli pracujących w danej szkole i zapisania swojej pociechy na zajęcia pozalekcyjne. Co więcej, wiele osób decyduje się na dołączenie do specjalnych centrów nauczania stworzonych z myślą o edukacji domowej. Jednym z takich miejsc jest Centrum Nauczania Domowego, które zapewnia dzieciom dostęp do ciekawych materiałów edukacyjnych lub umożliwia skontaktowanie się ze specjalistą z danej dziedziny i skorzystanie z korepetycji.